Flegma

Flegma- wykrztuszana wydzielina dróg oddechowych, w skład której wchodzą między innymi: ślinakomórkizłuszczonego nabłonka, pyły, a czasem także resztki pokarmowe. Jej zapach oraz wygląd mogą okazać się przydatne w postawieniu diagnozy. W przypadku niektórych chorób (szczególnie płuc) plwocina może zawierać ropękrew lub drobnoustroje chorobotwórcze.

W diagnostyce medycznej wyróżnia się[potrzebny przypis]:

  • plwocinę wykrztuszoną spontanicznie;
  • plwocinę indukowaną (wykrztuszonej po inhalacji roztworu NaCl podawanego we wzrastających stężeniach od 0,9% do 7%).

Plwocinę, w zależności od potrzeb, poddaje się badaniom bakteriologicznym (np. gruźlicapneumocystoza) lub cytologicznym(poszukiwanie komórek nowotworowych).

 

wikipedia.pl